Sanayileşmiş ülkelerde bugün, çoğu insanın önceki nesillere göre daha belirgin olarak uzun bir yaşam beklentisi var. Bu beklenti oldukça anlaşılabilirdir. İnsan, hayatının ileriki dönemlerinde de fiziksel ve ruhsal durumunu korumak ister. Bu yüzden Anti-Aging, hem fiziksel hemde ruhsal olarak daha anlamlı şekilde ilerlemek isteyenler için bir avantajdır. Otomoleküler takviyeler kullanılarak bu hedef gerçekçi hale getirilebilir.

Laboratuvar teşhislerine dayalı mikro besin takviyesiyle, hedef bireyselleştirilir; kişiye özel terapiye gidilir. Laboratuvar testleri, erken tanı için en iyi ön koşuldur. Otomoleküler maddelerin çeşitli etkileri vardır: Ruhsal dengeyi korumak, beynin üretken kapasitesini artırmak, enerji metabolizmasını – kardiyovasküler fonksyonları düzenleyip osteoporozu önlemek gibi

Biyolojik ve mental aktiviteyi etkileyen hormonların konsantrasyonları yaşla beraber azalır. Bu durumda ise seçici bir mikro takviye yararlı olabilir.

Anti-Aging Check up, erken yaşlanma risk faktörlerinin tespit edilebildiği kapsamlı bir tarama şeklidir. Mikro besin maddeleri, hormonlar, ilaçlar erken yaşlanma belirtilerine karşı mümkün olduğunca gençliği uzatabilecek şekilde terapi yapılmasını sağlar. Bireye göre seçilen hormonlar, ilaçlar yada besin maddeleri yaşlanmayı önlemeye yardımcı olur.

Anti – Aging Paketimiz şuan Türkiye’deki en kapsamlı ve tek anti- aging checkup içeriğidir.
Check up için gelmeden 12 saat önce aç kalınması gerekmektedir. Tam 12 saat açlık önerilir.
Akşam 21:00′den itibaren ( katı, sıvı, alkol, sigara ) hiç bir gıda ve madde alınmamalıdır.
Saat 21:00 ile 24:00 arası sadece ihtiyaç karşılanması için su tüketilebilir. Gereğinden fazla su içilmemelidir.

ARGİNİN: Kan akışını düzenler. Soğuk algınlığı gibi durumlarda immün sistem için oldukça önemlidir.Kadınlarda menopoz sonrası dönemde cinsel isteksizlik , damar tıkanıklığına bağlı olarak görülen bacak ağrıları ve krampları , sistit (ağrılı mesane sendromu), migren ve meme kanseri başta olmak üzere diğer bazı sağlık sorunlarının tedavisinde kullanılan besin takviyeleri arasında yer alıyor.
HOMOSİSTEİN: Damar tıkanıklıklarının en önemli nedeni; homosisteindir.Artan plazma homosistein düzeyi arteriyel ve venöz trombozis, kalp krizi ve kronik böbrek yetmezlik gibi birçok hastalıklar için risk oluşturur.Kanda yüksek olması beyin hastalıkları, sinir hastalıkları, kalp hastalıklşarı gibi ciddi sonuçlar doğurur. Erken bunama , demans , parkinson ve düşük yapma, tiroid hastalıkları gibi rahatsızlıklara sebep olur.
GLUTAMİN: Protein sentezler.Belirgin biçimde metabolizmayı, bağırsak çeperi onarımını, normal bağışıklık sistemini, kan şekeri oluşumunu, su taşınmasını, nörotransmisyonu ve daha birçok başka unsuru etkiler, kas kütlesini geliştirir.
GLİSİN: Karaciğerce yapılır ve detoks için gerekli olan ve aynı zamanda önemli bir Aminoasitlerden olan arginin , kan damarlarının çapını, böylece kan akışını Karaciğerce üretilen, antioksidan olarak kullanılan ve detoks için önemli bir Bağışıklık hücreleri ve gastrointestinal sistem için gereklidir. nörotransmitterdir.
LİZİN: Lizin, kemik metabolizması için gereklidir. Lizinin azalmış düzeyleri, stres toleransını azaltır.
METİYONİN: Metionin, karaciğerin detoksifikasyon etkinliğinin yanında çeşitli nörotransmitterlerin üretimi için gereklidir.
MAGNEZYUM: Anti-stres, mineral ve enerji döngüsü (metabolizması) için önemlidir.
TRİPTOFAN: Beslenme alışkanlıkları açısından iyi bir yönelim ve iştah düzeni için hayati önem taşımaktadır.
TİROZİN: Tirozin seviyesindeki düşme bitkinlik ve yorgunluğa yol açar.
KARNİTİN, KOENZİM Q10: Mikro hücrelerde enerji üretimi için ve fitness için gereklidir.
SELENYUM: Önemli bir anti oksidatif elementtir ve çevresel etkilerin vücuda zarar vermesine karşı vücudu korur.
E VİTAMİNİ: Lipidte çözünen en önemli antioksidandır. Anti-enflamatuvar özelliği vardır. Bağışıklık sistemini uyarır, kan damarlarını koruyucu şekilde çalışır.
C VİTAMİNİ: Suda eriyen önemli bir antioksidan olup kardiyovasküler hastalıklara karşı koruma sağlamanın yanında , stres azaltma , bağışıklık sistemi etkinliği ve toleransını geliştirir. Birçok hormon ve nörotransmitterlerin üretimi için gereklidir.
D VİTAMİNİ: D vitamini sadece kemik yapısı için önemli değildir. D vitamini eksikliği otoimmün hastalıklar, kalp yetmezliği, yüksek tansyon, osteoporoz, kanser, diabet riskini artırır.
BİYOTİN( H VİTAMİNİ): Biyotin, yağ metabolizmasını, sağlıklı güzel bir cilt, güçlü saç ve tırnaklar, kan şekerinin düzenlenmesi için önemli bir vitamindir.
TAURİN: Kardiyovasküler sistem için çok sayıda koruma fonksyonu sağlar. Karaciğer metabolizmasını geliştirir. Anti-inflamatuvar ajan olarak bağışıklık ve hareket sistemini uyarır.
VİTAMİN A: A vitamini cilt ve mukoza hücrelerinin normal büyümesi için ön koşuldur. Duyu organlarının işlevi için gereklidir.
ÇİNKO: Çinko, cilt, çeşitli organ sistemleri, bağışıklık sistemi, karaciğer metabolizması, akciğerlerde gaz değişimi, yara iyileşmesi gibi fonksyonları yapar.
ALANİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
BETA – ALANİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
Alfa-AMİNOADİPİK ASİT: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
Alfa-AMİNOBÜTİRİK ASİT: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
GAMA – AMİNOBÜTİRİK ASİT: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
ASPARAGİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
ASPARTİK ASİT: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
KARNOZİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
SİTRULİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
SİSTATYONİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
SİSTİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
ETANOLAMİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
GİLUTAMİK ASİT: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
HİSTİDİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
1-METİL HİSTİDİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
3-METİL HİSTİDİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
LÖSİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
İZOLÖSİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
HİDROKSİLİZİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
ORNİTİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
FENİLALANİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
PROLİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
HİDROKSİPROLİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
SERİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
TAURİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
TREONİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
VALİN: Metabolizmamız için gerekli Amino Asitlerlerdendir
İlginizi Çekebilir  Aile Check-Up Paketi