İSTANBUL

Check-up Merkezi

GÖRÜNTÜLEME HİZMETLERİMİZ

Manyetik Rezonans ( MR - Açık Emar )

Kısa adı MR veya MRG olarak adlandırılır ve okunuşu da Emardır. Açılımı Manyetik Rezonans Görüntülemedir. Manyetik Rezonans Görüntüleme yani MR, ağrısız, allerjiye yol açacak ilaç verilme zorunluluğu olmayan ve x-ışını gibi zararlı olabilecek araçlar kullanmayan bir tanı tekniğidir. Hasta güçlü bir elektromanyet içeren bir silindirin içinde yatarken, vücuttaki hidrojen atomlarının enerji salmasına yol açan radyo dalgaları gönderilerek işlem gerçekleştirilir. Mıknatıs etkisi ile hareket eden binlerce atoma ait bilgi bir bilgisayara gönderilir ve incelenen alanın oldukça kaliteli bir resmi elde edilir.

Bilgisayarlı Tomografi ( BT )

BT tetkiki vücuttan geçen X ışınının özel detektör sistemi ile algılanıp gelişmiş bilgisayarlar kullanılarak görüntü elde edilmesini sağlar.

4 boyutlu ultrason ( 2.Düzey USG )

4 boyutlu ultrason bir teknoloji mucizesidir. Bu cihazla bebeğin anne karnında gerçek ve eş zamanlı hareketlerini izlemek mümkündür. Bu cihazla bebeğinizi gerçek şeklinde görüntüleyip, bu görüntüleri CD’ye aktarmak mümkündür.

3 boyutlu ultrasonda alınan görüntünün, 3 boyutlu şekilde görünür hale gelmesi 10-15 dakika zaman gerektiriyordu. Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler bu süreyi çok kısalttı ve hareketler de görünür hale geldi ve bu da 4 boyutlu ultrason olarak adlandırıldı. Burada 4. boyut olarak tanımlanan zaman faktörüdür ve incelemenin eş zamanlı yapıldığını ifade etmektedir.

Renkli Doppler Ultrasonografi

Merkezimizde gelişmiş Doppler cihazları ile tüm Doppler tetkikleri gerçekleştirilmektedir. Ultrasonografi radyolojik tanı yöntemleri arasında kolay ve hızlı uygulanabilir olması, radyasyon içermemesi ve düşük maliyeti nedeniyle batın içi organlarının incelenmesinde ve gebelik takibinde ilk tercih edilen yöntemdir.

Ultrasonografi

Karaciğer, safra kesesi, safra yolları, pankreas, böbrek, mesane (idrar torbası) ve prostatın değerlendirilmesinde yardımcı yöntemdir. İç organlar monitörden görüntülenerek organlarda tümör, enfeksiyon (İltihap), taş gibi bulguların olup olmadığı incelenir.

Modern ultrasonografi cihazımız ile Conveks Transrektal ve Vaginal inceleme yapılmaktadır. Ayrıca Lineer probuyla yüzeysel doku, meme troid, skrotal, boyun, parotis tükrük bezi incelemeleri yapılmaktadır. Renkli Doppler incelemeleri ile tüm ekstremitelerin ve skrotal böbrek damarlarının incelemeleri yapılmaktadır.

Mamografi

Meme kanseri kadınlar arasında kanserden ölümlerin en sık nedenlerinden birisidir. Bu nedenle erken tanı ve tedavi çok önemlidir. Meme kanserinin erken tanısında klinik muayene ile birlikte mamografi, en etkin yöntemdir. X ışınları kullanılarak meme dokusu hastalıkları ve kanserleri mamografi ile tanınabilir. 35 yaşını geçmiş tüm kadınlara doktorunun tavsiyesi ile düzenli aralıklarla mamografi çektirilmelidir. Düzenli takibin önemi meme dokusundaki değişikliğin erken tanısını sağlar, bu nedenle incelemeye gelirken bir önceki mamografi filmlerinin getirilmesi son derece önemlidir. Merkezimizde mamografi tetkikleri yüksek görüntü kalitesiyle, dijital ortamda yapılmaktadır.

Meme hastalıklarının özellikle kanser tanısında kullanılan tarama yöntemidir. Meme dokusunun resmi çekilerek uzman hekimlerce memede kitle yada diğer anormal durumların olup olmadığı incelenir. Her bayanın 40 yaşında sonra her yıl düzenli yaptırması gereken bir testtir.

Digital Röntgen

Akciğer hastalıklarının, göğüs bölgesinin problemlerinde, kimi kalp rahatsızlıklarında tanı aşamasında önemli bir yer tutan akciğer radyografisi maliyetinin düşük olması, hemen her sağlık kurumunda bulunması ve sonucunun hemen alınabilmesi nedeniyle ilk basamak tanı yöntemleri arasında ilk sıralara kadar yükselmiştir. Genel olarak hastanın ayakta ya da yatar pozisyonda bulunduğu iki durumda çekilebilir. Sadece akciğer filmine bakarak zatürre, bronşit, verem gibi bir çok akciğer hastalığının tanısı konulabilirken, akciğerin yapısal problemleri, kanserler, kalp ile ilgili sorunlar ,omurga anomalisi ile ilgili olarak yalnızca ilk basamaktır. Bu ikinci grup rahatsızlıkların kesin tanıları için ileri tetkikler yapılmalıdır.

Kemik Dansitometri

Kemik dansitometri tarama ve kemik mineral yoğunluğunu ölçmek için kemik yoğunluğu kaybını değerlendirmek amacıyla yürütülen bir testtir. Bu test, kemiklerde kalsiyum kaybı sonucu gelişen kemik durum osteoporoz tanısı için kullanılır. Kemik dansitometride dual-enerji X-ray absorbsiyometri veya kemik yoğunluğu taraması şeklinde bilinmektedir. Bu işlem sırasında çok az miktarda radyasyon kullanılır. Kemik dansitometri kemik mineral yoğunluğunu değerlendirmede standart bir yöntemdir. Kemik kaybının çabuk ve ağrısız ölçümünü sağlar, ölçümde sıklıkla kalça ve bel kemiğinin alt bölümü kullanılır.